Nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn – Cách hoạt động

Nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn 

Trước khi nói về nguyên lý của bể tự hoại 3 ngăn. Các bạn xem qua hình ảnh dưới đây

Bản vẽ bể tự hoại 3 ngăn
Bản vẽ bể tự hoại 3 ngăn

Chức năng 3 ngăn của bể tự hoại gồm

Ngăn thứ nhất: Là ngăn chứa nước thải trực tiếp trong quá trình chúng ta sử dụng. Chất thải khi vừa mới thải ra sẽ được chôi xuống ngăn thứ nhất. Ngăn thứ nhất cũng là ngăn chứa các chất cặn bã và được lên men từ ngăn này.  Ngăn này chứa các chất khó phân hủy nhất. Ngăn này các bạn thấy đấy nó được thiết kế rộng nhất 

Ngăn thứ hai: Là ngăn lắng ngăn này được thiết kế nhỏ hơn ngăn thứ nhất. Nhưng ngăn này lại to hơn ngăn thứ 3. Ngăn này nó chứa các chất thải khó hoặc không phân hủy được.

Ngăn Thứ ba: Là ngăn lọc ngăn này được thiết kế để lọc những chất cặn bã mà từ ngăn thứ 2 chảy sang. Ngăn lọc được thiết kế nhỏ nhất trong ba ngăn. Sau khi lọc hết những chất thải nhẹ lơ lửng trong nước. Sau khi lọc hết những chất thải cứng, nặng thì nước được thải ra môi trường.

Để hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn xem hình dưới đây

Nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn
Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn

Tóm tắt nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn hoạt động như thế nào

Ngăn 1 chứa nước thải cứng và lên men

Ngăn 2 chưa chất thải cứng và lắng cặn

Ngăn 3 lọc chất thải trong nước và cho ra môi trường nước đã lọc

Tags: , ,