Thông tin khác

Giảm giá hút bể phốt tại Cầu Giấy Hà Nội

Giảm giá hút bể phốt tại Cầu Giấy Hà Nội

Tri ân khách hàng trên địa bàn, chúng tôi mở đợt chương trình giảm giá hút bể phốt tại Cầu Giấy. Cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị từ lâu. Người dân tại Cầu Giấy đã quá quen thuộc với đội …