Biển báo chất thải nguy hại theo TCVN 6707 : 2009

Biển báo chất thải nguy hại là kênh thông tin hữu ích, giúp cộng đồng nắm bắt được tình hình thực tế về đặc điểm, tính chất của các chất thải có khả năng mang đến các tác động xấu cho sức khỏe và môi trường. Đây cũng chính là cơ sở giúp chúng ta nhận biết và định hướng phương pháp tiếp cận, xử lý để đảm bảo an toàn cho chính mình trong quá trình làm việc, sinh sống ở khu vực xuất hiện các loại chất thải được cảnh báo.

Tổng hợp các biển báo chất thải nguy hại

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707 : 2009 là văn bản thay thế cho TCVN 6707 : 2000. TCVN 6707 : 2009 được biên soạn bởi Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ Công bố.

Dựa theo thông tin chỉ dẫn ở TCVN 6707 : 2009, chúng ta cần nhận biết về các biển báo chất thải nguy hại sau:

1 Biểu tượng (Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) biển báo chất thải nguy hại
Loại biển Cảnh báo chung chất thải nguy hại
Ý nghĩa Biển cảnh báo chung về sự nguy hiểm của các loại chất thải nguy hại
2 Biểu tượng (Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) biển báo dễ nổ
Loại biển Cảnh báo dễ nổ
Ý nghĩa Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ của các loại chất thải
3 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo dễ cháy
Loại biển Cảnh báo dễ cháy
Ý nghĩa Cảnh báo nguy cơ dễ cháy của chất thải
4 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất rắn dễ cháy
Loại biển Cảnh báo cháy
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại chất lỏng dễ cháy
5 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất rắn dễ cháy
Loại biển Cảnh báo dễ cháy
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại chất rắn dễ cháy
6 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo dễ cháy nổ
Loại biển Cảnh báo dễ cháy nổ
Ý nghĩa Cảnh báo nguy cơ chất thải là loại dễ nổ, dễ cháy
7 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo dễ cháy
Loại biển Cảnh báo dễ cháy
Ý nghĩa Cảnh báo nguy cơ chất tạo khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước
8 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất oxy hóa
Loại biển Cảnh báo chất oxy hóa
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại có chứa chất oxy hóa
9 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất thải peoxit hữu cơ
Loại biển Cảnh báo chất thải peoxit hữu cơ
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại có chứa peoxit hữu cơ là 1 loại chất oxy hóa mạnh
10 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất thải độc hại
Loại biển Cảnh báo chất thải độc hại
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải có chứa thành phần độc hại ( chất thải nguy hại)
11 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất gây độc cấp tính
Loại biển Cảnh báo chất gây độc cấp tính
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây độc cấp tính
12 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất độc
Loại biển Cảnh báo chất độc
Ý nghĩa Cảnh báo chất độc là loại có chứa các thành phần có thể giải phóng ra khí độc khi gặp nước
13 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất thải gây bệnh
Loại biển Cảnh báo chất thải gây bệnh
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại có chứa thành phần gây bệnh hoặc là nguồn vi trùng gây bệnh
14 Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất thải độc hại
Loại biển Cảnh báo chất thải độc hại
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây hại cho hệ sinh thái
15

 

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009) Cảnh báo chất thải ăn mòn
Loại biển Cảnh báo chất thải ăn mòn
Ý nghĩa Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây ăn mòn

Xem thêm bài viết : 10 chất thải nguy hại trong sinh hoạt

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707 : 2009 về chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo

Mục trên chúng ta vừa điểm qua 15 biển báo chất thải nguy hại theo TCVN 6707 : 2009. Mỗi một biển báo sẽ có những dấu hiệu và biểu tượng kèm theo giúp chúng ta nhận dạng.

Dấu hiệu cảnh báo thường được sử dụng để báo cho các cá nhân, tổ chức làm việc với chất thải nắm bắt được tính chất của chúng để đề phòng và có biện pháp đối phó với những bất lợi có thể phát sinh. Dấu hiệu cảnh báo chỉ những mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra từ chất thải nguy hại. Thông tin nhận dạng này bao gồm sự kết hợp giữa biểu tượng, hình dạng, màu sắc kèm lời dẫn cho từng dấu hiệu cụ thể.

Theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707 : 2009, dấu hiệu cảnh báo phải tuân thủ:

+ Được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại. Hoặc ở nơi và cơ quan quản lý chất thải có yêu cầu sử dụng.

+ Phải được bố trị trong phạm vi tầm nhìn của con người cần được báo hiệu. Phải chắc chắn rằng nó đảm bảo yếu tố dễ nhìn và không trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.

biển báo cảnh báo

Tham khảo chi tiết từng dấu hiệu cảnh báo tại link bên dưới:

Link tham khảo file pdf: https://tailieu.vn/docview/tailieu/2015/20151215

Bài viết trên đây đã chia sẻ đến bạn một số thông tin cơ bản liên quan đến các loại biển báo chất thải nguy hại theo TCVN 6707 : 2009. Hi vọng dựa vào đó bạn sẽ có những nhìn nhận chính xác hơn và có biện pháp ứng phó phù hợp khi làm việc hay có nguy cơ tiếp xúc với các loại chất thải này.